top of page

Diploma Vår 2019

Two Apartment Buildings in Oslo

Marte Tafjord Langeggen

Diplomoppgaven er to leilighetsbygg i Oslo. Projektet er en studie i urban boligbygging, og det å bo i byen. Tomten, Observatorie terrasse på Frogner i Oslo, ble valgt med et ønske om å studere frittstående bygg som typologi. En tett gruppering av bygninger skaper en dynamisk og urban atmosfære. Det er hverken kvartalsstruktur eller boligblokker, men har kvaliteter fra begge typologiene. De vender mot hverandre, men også ut mot byen. Frittstående bygg gir mulighet for en fri fasade. Observatoriet terrasse er en samling av leilighetsbygg fra 1930-tallet, tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. På den tiden ble det i større grad bygget by-boliger hvor livskvalitet ble tillagt større vekt. I dag utformes mange boligbygg for å gi størst mulig profitt. Mange nybygg, særlig i byene, mangler stedsfølelse. Altfor ofte virker det glemt. Oppgaven er en studie av hvordan å bygge videre på noe som allerede fungerer. I Observatorie terrasse står flere ulike bygninger i par, og skaper til sammen en helhet. Prosjektet er et nytt par og en fortsettelse av eksisterende typologi. Arkitektoniske elementer som innganger, trapper, rom og fasade er utgangspunktet for et samspill mellom det private rommet, leilighetenes kollektive rom og byen mellom bygg.

bottom of page